Inschrijfformulier Module Astrologie

Naam Module*

Voornamen*

Achternaam*

E-mailadres*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Land*

Telefoonnummer*

Geboortedatum*

IBAN nummer*

verklaart hierbij zich in te schrijven voor de aangegeven module van de Academie voor Toegepaste Astrologie

verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan,

verklaart volledig kennis te hebben genomen van de onderwijsopzet en de examenregeling

verklaart zowel aantekening als dictaten uitsluitend voor eigen studiedoeleinden te zullen gebruiken, en ze niet te zullen doorgeven of verspreiden, in welke vorm dan ook, en verklaart op geen enkele wijze de lessen op een beeld- en/of geluidsdrager of anderszins in welke vorm dan ook op te nemen.

Binnen een werkweek krijgt u een persoonlijke bevestiging van uw inschrijving toegestuurd; ons systeem heeft geen automatische email-bevestiging.

U krijgt van het secretariaat de nota vervolgens de nota, waarvan we de aanbetaling graag per omgaande ontvangen en het resterende cursusgeld vóór de in de begeleidende brief vermelde datum. Het is altijd mogelijk een betaalregeling te treffen.