Inschrijfformulier Verdiepingsjaar of Module Psychologie

Voornamen*

Achternaam*

E-mailadres*

Adres*

Postcode*

Woonplaats*

Land*

Telefoonnummer*

Geboortedatum*

IBAN nummer

(NB: wanneer u geen IBAN-nummer wenst in te vullen is het voldoende om een x in het vak te zetten.)

Symboliek van de TarotPsychologie en MythologieMachtsstructurenFinanciële WereldAchtergronden crisisDiepere dynamieken

verklaart hierbij zich in te schrijven voor het gekozen verdiepingsjaar of module bij Stichting Odrerir

verklaart de Algemene Voorwaarden onder de tab Informatie te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan,

verklaart volledig kennis te hebben genomen van de onderwijsopzet

verklaart zowel aantekening als dictaten uitsluitend voor eigen studiedoeleinden te zullen gebruiken, en ze niet te zullen doorgeven of verspreiden, in welke vorm dan ook, en verklaart op geen enkele wijze de lessen op een beeld- en/of geluidsdrager of anderszins in welke vorm dan ook op te nemen.

Binnen een werkweek krijgt u een persoonlijke bevestiging van uw inschrijving toegestuurd; ons systeem heeft geen automatische email-bevestiging.

U krijgt van het secretariaat vervolgens de nota, waarvan we de aanbetaling graag per omgaande ontvangen en het resterende cursusgeld vóór de in de begeleidende brief vermelde datum. Het is altijd mogelijk een betaalregeling te treffen.