Achtergronden en dynamieken van de huidige crisis

Onder de naam ‘Achtergronden en dynamieken van de huidige crisis’ worden twee diepgaande modules gegeven die elk een nieuw licht werpen op onze huidige tijd.

Deel 1 is Achtergronden van de huidige crisis.
Deel 2 heet Diepere dynamieken van onze tijd.
Beide modules zijn een zelfstandige eenheid en los van elkaar te volgen, maar vullen elkaar geweldig aan. Voor info: zie onderaan deze pagina.

Veel cursisten hebben van Deel 1 aangegeven dat het hun kijk op de wereld sterk veranderd heeft en ze het nieuws nu met heel andere ogen bekijken. Dat zal bij deel 2 nog sterker het geval zijn!

Deel 1:
Module ‘Achtergronden van de huidige crisis’

Gaat het alleen om de coronacrisis, of is er meer aan de hand? Welke dynamieken spelen op de achtergrond? In welke richting gaan de ontwikkelingen?

Vanaf de uitbraak in China in januari 2020 heb ik de ontwikkelingen gevolgd, zowel voor wat betreft gebeurtenissen als de structuur van de gezondheidszorg wereldwijd: welke instellingen zijn er, wie hebben ze opgericht, hoe zit het met de financiering ervan, welke rol spelen ze, en nog veel meer. En waarom gingen zoveel YouTube video’s van artsen, hoogleraren en andere deskundigen opeens op zwart? Wat mogen we niet weten? Veel ervan heb ik op tijd gedownload en geanalyseerd.

Door puur naar de feiten te kijken, met inbegrip van de psychologie, kom je tot onverwachte en niet zelden onthutsende inzichten; elk spoor dat ik volgde leidde tot een ander beeld dan wat je in de media hoort. Combineer je al die beelden, dan ziet de werkelijkheid er heel anders uit. Die werkelijkheid wil ik stap voor stap in deze module laten zien, zonder dat ik me met welke complottheorie dan ook inlaat. Over mensen als Bill Gates doen veel geruchten de ronde. We gaan nuchter kijken naar zijn eigen uitspraken en handelingen zodat je zelf een conclusie kunt trekken.

Het is heel belangrijk om inzicht te hebben in de vele factoren die spelen, er hangt veel meer mee samen dan je op het eerste gezicht denkt. Met de juiste kennis kun je betere beslissingen nemen voor de komende jaren, want die zullen veel turbulenter zijn dan we denken.

Door de enorme hoeveelheid informatie en verbanden heeft Karen er een module van gemaakt met 15 lessen plus aanvullende materialen in de digitale leeromgeving. Voor een inhoudsopgave: zie onderaan deze pagina. Ondanks de enorme hoeveelheid werk, tijd en geld die Karen er in gestoken heeft, is de cursus voor een uitzonderlijk lage prijs beschikbaar.

Nadere informatie:

 • Kosten: slechts € 42,50!
 • Beschikbaar: zes weken, gerekend vanaf de ingangsdatum
 • Ingangsdatum: je kunt de module laten ingaan op elke gewenste datum; de koppeling aan de digitale leeromgeving gaat op de aangegeven dag in, mits de betaling is ontvangen. Graag aan het secretariaat de gewenste ingangsdatum vermelden!
 • Inschrijven: klik hier

Het is goed om voor of na de cursus naast de lessen in de digitale leeromgeving ook  de drie videolessen op YouTube: ‘Angst. Wat doet het met jou, mij en de maatschappij.’ te volgen. Het zijn belangrijke aanvullende lessen en het is het beste om ze in de juiste volgorde te bekijken. Hier is de link naar het kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCJIjePYIUI4gMt8iQ1LKbzQ

Volgorde van de lessen:

 1. Virus, model en lockdown.
 2. Kritiek op cijfers en informatie.
 3. De strijd om hydroxychloroquine.
 4. De Mexicaanse griep van 2009: welke lessen hebben we geleerd?
 5. De Wereld Gezondheidsorganisatie.
 6. Bill en Melinda Gates en meer.
 7. De invloed van de Bill & Melinda Gates Foundation.
 8. Waarom ‘reproductive health’?
 9. Een nieuwe wending.
 10. Vaccins en wereldbevolking.
 11. Het grote plaatje – deel 1.
 12. Het grote plaatje – deel 2.
 13. De plannen worden duidelijk.
 14. 5G en COVID-19, is er een verband?
 15. Een overkoepelend beeld.

In een aparte map in de digitale leeromgeving zijn verschillende documenten bijgevoegd.

Deel 2:
Diepere dynamieken van onze tijd.

Wat staat ons werkelijk te wachten? Wat wordt er bedoeld met onder andere ‘build back better’ en ‘The Great Reset’? Welke rol speelt COVID-19 daarin? Welke andere onverwachte samenhangen zijn er? Neem deel aan deze module, die een grondige analyse, van historische lijnen tot actuele machtsstructuren omvat, vol onvermoede samenhangen en verbanden die een nog weer nieuwe kijk geven op onze tijd. COVID-19 blijkt een onderdeel te zijn van een veel grotere achterliggende dynamiek, en door die bloot te leggen ga je echt zien waar je op moet letten en wat er echt gaande is.

Geen speculaties, geen complotdenken, maar een grondige feitelijke analyse.

De module is een zelfstandig geheel, en tegelijkertijd een verdieping van de cursus ‘Achtergronden van de huidige crisis’, en zal in zijn geheel in de digitale leeromgeving te volgen zijn.

Inhoudsopgave Diepere dynamieken van onze tijd.

Les 1: The Great reset en de Vierde Industriële Revolutie.
Les 2: De invloed van het World Economic Forum
Les 3: The Great Reset – is de tijd rijp?
Les 4: Terug in de geschiedenis.
Les 5: Geschiedenis van de technocratie.
Les 6: Het Handboek Technocratie deel 1: energie en efficiency
Les 7: Het Handboek Technocratie deel 2: mens, politiek en maatschappij.
Les 8: Eugenetica in ontwikkeling
Les 9: Nieuw leven voor de technocratie, uit onverwachte hoek.
Les 10: Technocratie NU, deel 1.
Les 11: Technocratie NU, deel 2.
Les 12: Eén Wereldregering, het oudste en onbekendste plan in de moderne geschiedenis.
Les 13: Het Rapport van de Club van Rome en Agenda 21
Les 14: Het klimaatthema gekaapt…
Les 15: Gevolgen van Agenda 21 en Agenda 2030
Les 16: Van Dark Winter tot Event 201
Les 17: mRNA vaccins en ons afweermechanisme
Les 28: mRNA vaccins: ervaringen en inzichten deel 1
Les 19: mRNA vaccins: ervaringen en inzichten deel 2
Les 20: Mist rond het Wuhan laboratorium.
Les 21: Signalen van de agenda in actie.
Les 22: De instrumenten van de top-elite. Maar ook: die van onszelf.

Nadere informatie:

 • Kosten: slechts € 79,50!
 • Beschikbaar: zes weken, gerekend vanaf de ingangsdatum
 • Ingangsdatum: je kunt de module laten ingaan op elke gewenste datum; de koppeling aan de digitale leeromgeving gaat op de aangegeven dag in, mits de betaling is ontvangen. Graag aan het secretariaat de gewenste ingangsdatum vermelden!
 • Inschrijven: klik hier