Psychologie – De Financiële Wereld

De Financiële Wereld – Feiten, achtergronden en het psychologisch perspectief.

Indringend, onthullend, en heel informatief!
Na deze module zal je kijk op de wereld van het geld definitief veranderd zijn!

Deze verdiepingsmodule van Stichting Odrerir is een zelfstandige module en een afgerond geheel, en daarnaast een twee-eenheid met de module Wereldbepalende Machtsstructuren.

Deze module bestaat uit 30 lessen in de digitale leeromgeving die je diepgaande informatie geven over de wereld van het geld, met veel belangrijke doch voor de meesten onbekende informatie. Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders. Deze lessen zijn een afgeronde eenheid, maar tegelijkertijd een onmisbare aanvulling op de module Wereldbepalende Machtsstructuren. Dit tweeluik geeft een totaalindruk van de toestand in de wereld, en geeft ook verschillende analyses vanuit een Jungiaans perspectief.
Geschikt voor iedereen, voorkennis niet nodig.

Deze module is als volgt opgebouwd:

1 dagdeel in de school: 28 september 2020 14:00 – 17:00 uur

  • Opzet, doel en betekenis van deze module
  • Psychologische basisdynamieken in de wereld van het geld.

32 intensieve lessen: 28 september 2020 t/m 7 februari 2021
vol onthullende informatie; in totaal meer dan 20 uur, in de digitale leeromgeving. Daarvoor krijg je een gebruikersnaam en inlogcode, en de lessen kun je op elk gewenst moment bekijken en beluisteren, en ook herhalen (voor deze lessen ben je dus geen reiskosten en reistijd kwijt!).

Deze lessen zijn een zeer uitgebreide uitleg en analyse alles wat met de wereld van het geld te maken heeft, met onder andere een uitleg van de werking van geld, de werkelijkheid achter kwantitatieve versoepeling (quantitative easing), inflatie en nog veel meer, en een uitleg van de ontwikkeling van het moderne bankwezen en de machten op de achtergrond; een múst om te begrijpen hoe we er nu in de wereld voor staan.
Bij deze lessen laten we, net als in de module Wereldbepalende Machtsstructuren alles wat te maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet nodig om ook de donkere kanten van de wereld van het geld te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt, waarbij de uitleg die de politiek en de wereld van het geld ons geeft zelden weerspiegelt wat er wérkelijk speelt en bedoeld wordt.

Deze 32 lessen geven een indringend en vaak ook schokkend beeld van wat zich achter de schermen afspeelt, met vaak verrassende ontwikkelingen die je in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt. Je leert waar je naar moet kijken en waar je op moet letten.

De lessen hebben een duidelijke opbouw, het beste is om ze in de aangegeven volgorde te bestuderen:
Les 1 t/m 3: Geld, ons financieel systeem, inflatie, deflatie, stagflatie, kwantitatieve versoepeling
Les 4: Nog meer gevolgen van het beleid van de ECB
Les 5: Is er misschien meer aan de hand?
Les 6: TARGET-2
Les 7: De Euro zélf als probleem
Les 8: Het ontstaan van centrale banken
Les 9: Het Huis Rothschild
Les 10: Tegen wie streed Napoleon echt?
Les 11: Het ontstaan van het moderne beurswezen
Les 12: Ontwikkeling van het bankwezen in de Verenigde Staten
Les 13 en 14: Het Huis Morgan en de mens J.P. Morgan
Les 15: Het ontstaan van de FED
Les 16 t/m 19: Centrale banken en de BIS – het ontstaan van de BIS, De rol van de Verenigde Staten en de BIS, Banken, industrie, de nazi’s en de BIS, De BIS, de CFR en het begin van de EU
Les 20: De weg naar de Euro en de rol van de BIS
Les 21: Structuur en werkwijze van de BIS
Les 22 t/m 24: Bretton Woods: de conferentie, de afspraken en kritiek op het systeem
Les 25: Goud – een schitterende schaduw
Les 26 t/m 29: De jacht op het contante geld: de aanval, de burger
Les 30: India, het ware verhaal
Les 31: China, BRICS en de Nieuwe Zijderoute
Les 32: Financiële ontwikkelingen in China
Les 33: Bitcoin en de opmars van cryptovaluta
Les 34: Belastingen en meer
Les 35: Tot slot
Les 36 t/m 38: Wat doet ANGST met jou, mij en de maatschappij?

Afsluitende lesdag in de school (2 dagdelen) – 1 februari 2021 10:30 – 17 uur

  • Psychologie in de wereld van het geld, deel 2
  • Tijdbeelden en cycli
  • De cycli van Armstrong en de rol van vertrouwen in de wereld van geld en macht
  • Waar staan we nu?

De in totaal drie dagdelen in de school zijn een mondelinge nadere uitleg en er is ruimte om vragen te stellen.

Verdere informatie:
Lesdata en -tijden: donderdag 28 november 2019 van 14 – 17 en maandag 16 maart 2020 van 10:30 – 17 uur, lunchpauze van 13 – 14 uur.
Lesruimte een half uur van tevoren open
Lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
Telefoon: 020 – 6436979 (di. & do. 10 – 16:30)
Email: info@asfaloth.nl
Cursusgeld: € 525,00 (termijnbetaling mogelijk)
Opgeven: https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-verdiepingsjaar-psychologie/

De lessen in de digitale leeromgeving staan vier maanden tot je beschikking. Een paar dagen voor de eerste les in de school worden ze opengesteld, en ze blijven nog bijna een week na de laatste lesdag ter beschikking.

PDF met informatie:De financiële wereld 2020-2021