Psychologie – derde jaar

Het derde jaar : Projectie en Synchroniciteit.

In dit derde cursusjaar integreren we de kennis uit de voorgaande jaren, en gaan deze ook toepassen op meerdere mensen tezamen: familie en gezin, groep en club, land en politieke partijen, etc. Jungs visie blijkt heel verhelderend te zijn om processen in politiek en maatschappij te kunnen begrijpen.
Nadat we ons in het eerste jaar de basisbegrippen hebben eigengemaakt en in het tweede jaar zowel hebben gezien als ervaren hoe onbewuste dynamieken werken, kunnen we het thema projectie in de eerste lessen van dit derde jaar verder gaan uitdiepen en zien wat voor een belangrijke rol dit psychische mechanisme speelt, zowel voor de ontwikkeling van onze persoonlijkheid als in het belemmeren daarvan.
Dit paradoxale mechanisme leren we niet alleen beter doorzien, we gaan op grond van een dieper begrip van de werking ervan in dit jaar ook begrijpen hoe sommige groeps- en maatschappelijke processen verlopen.
Belangrijke psychische gebeurtenissen en ontwikkelingen kunnen gepaard gaan met synchronistische verschijnselen. De theorie over synchroniciteit uit het eerste jaar, en mogelijke ervaringen ermee in het tweede jaar, zullen we nu uitdiepen. In de laatste les van het derde jaar zullen de visie op het samengaan van psyche en materie en de rol van synchroniciteit worden geanalyseerd volgens de visie van Carl Jung en Marie-Louise von Franz.

Les 1: Associaties en projectie. We beginnen met een associatie-lijst waar we in les 6 (en indien daartoe aanleiding is ook al in eerdere lessen) uitgebreid op terugkomen om hem uit te diepen. De tweede helft van de les beginnen we met het verder uitdiepen van het  thema projectie (dat in de voorgaande jaren al aan bod is geweest).

Les 2 tot en met 5: Projectie, achtergronden en verschijningsvormen. In deze lessen diepen we het thema projectie aan alle kanten uit. Aan bod komen onder meer:

 • participation mystique
 • inflatie
 • Ego-Zelf as
 • stadia in het terugnemen van projectie (introjectie)
 • projectiesymbolen in mythologie, oudheid en natuurvolkeren
 • projectie in samenhang met ‘bezetenheid’ en ‘verlies van de ziel’
 • demons en daimons
 • integratieprocessen
 • spiegelingsprocessen
 • uitdieping van het begrip collectief onbewuste
 • uitdieping van het thema individuatie

Les 6: Associaties en eigen projecties. Hoe kun je associaties en emoties gebruiken om inzicht  te krijgen in jezelf? We gaan in deze les persoonlijke ervaringen van een aantal deelnemers uitwerken, zoals die zich voordoen tijdens de associaties in deze les.

Les 7: Alchemie, overdracht en het verwantschapslibido. Een belangrijke les om achterliggende dimensies van politiek in het klein en in het groot te begrijpen.

Les 8 t/m les 10: Het probleem van schuldgevoelens en het archetype van de zondebok vroeger en nu. Het slachtoffer en het zwarts schaap. Zondebokken binnen de familie. Het messiascomplex. De rol van goed en kwaad. Terugkoppeling op voorgaande lessen. Inleiding op de rol van het archetype van de invalide en de rol van Eros. Projectie in de geneeskunde.

Les 11: Projectie in de geneeskunde als voorbeeld van collectieve projecties. De rol van Eros, vervolg. De innerlijke ‘psychopaat’. De relatie hiervan met voorgaande lessen.

Les 12: Synchroniciteit en de relatie tussen stof en geest. Hoewel we in dit hele jaar waar mogelijk en nodig synchroniciteit al betrekken in de lessen, gaat deze les de diepte in en raken we aan de bijna metafysische kern van de psychologie van Jung.