Psychologie – eerste jaar

Het eerste jaar: De psychologie van Jung: begrippenkader.

Les 1: Inleiding op de psychologie van Jung in het algemeen; inleiding in de psychologie van het onbewuste; inleiding op archetypen.

Les 2: Nadere uitwerking van wat archetypen zijn. De samenhang tussen symbolen, complexen en symptomen (I)

Les 3: De samenhang tussen symbolen, complexen en symptomen (II)

Les 4: Inleiding in de psychologie van het bewustzijn. Psychologische begrippen met betrekking tot het functioneren van het bewustzijn, zoals Persoonlijk Bewuste, Ego, Zelf, Individuatie en Persona. Inhouden uit het onbewuste die op dat functioneren sterk van invloed zijn : Schaduw, Animus en Anima.

Les 5: Vervolg van les 4, met sterke nadruk op Animus en Anima.

Les 6: Het projectiemechanisme en de samenhang met de psychologie van de overdracht. Het individuatieproces en het verschil tussen de bewuste en de onbewuste mens in het dagelijks leven.

Les 7: De typenleer van Jung : introvert en extravert, en de vier bewustzijnsfuncties.

Les 8: De typenleer van Jung (vervolg), met nadruk op de inferieure functie.

Les 9: Jungiaanse droomduiding, theorie (I). Voor de twe lessen over dromen kunnen eigen dromen worden ingeleverd, die in de groep als voorbeeld worden uitgewerkt in les 10.

Les 10: Droomduiding, praktijk (II). Vervolg van les 9; samen oefenen.

Les 11: Synchroniciteit, holisme en Jung.

Les 12: Paranormale dromen; experimenten en ervaringen. De paranormale droom in het therapeutisch proces.