Psychologie – tweede jaar

Het tweede jaar: Werken met het onbewuste.

Voor Jung was de praktijk het belangrijkste toetsingscriterium; en hij stond voor alles open :
“Werkelijkheid is dat wat werkt. De fantasieën van het onbewuste werken … daarover bestaat geen enkele twijfel …” heeft hij eens gezegd.

Hij heeft op veel manieren met het onbewuste gewerkt. Als het ging om personen gebruikte hij onder andere associatie-experimenten, dromen, fantasieën, actieve imaginatie, tekenen enzovoort. Maar ook het onbewuste zoals dat in culturen en tijdperken is uitgedrukt, vormde voor hem een belangrijke inspiratie- en onderzoeksbron. Al vroeg heeft hij beide uitingen van het onbewuste, zowel het collectieve als de persoonlijke, met elkaar verbonden, en is zo tot een indrukwekkende methode om symbolen te duiden gekomen. In deze cursus gaan we daar zelf mee werken.

Les 1: Inleiding op associatie-experimenten

Les 2: Nadere uitwerking van associatie-experimenten en de betekenis hiervan voor het  leven van alledag.

Les 3: De techniek van actieve imaginatie, theorie en praktijk.

Les 4 t/m 11: De symboliek van mythen, sprookjes en legenden, toegepast in het dagelijks leven. Aan de hand van sprookjes en door cursisten ingebracht materiaal gaan we ook onze inzichten verdiepen in hoe je eigen Schaduw, Animus/Anima werkt, en het aanreiken van mogelijkheden om daarmee om te gaan. De lessen zullen ook tot verdieping van het duiden van dromen leiden. Ook zal aandacht worden besteed aan het duiden van spontane tekeningen.

Les 12: Een gezamenlijke teken-oefening: je krijgt kort na elkaar een aantal kleine tekenopdrachten. Direct daarna beginnen we met de analyse van de gemaakte tekeningen, en krijg je een duidingssysteem aangereikt dat in therapie en coaching een verhelderend instrument is.  NB: afhankelijk van het aantal vragen dat gesteld wordt in les 4 t/m 11 kunnen we met dit onderdeel ook al in les 11 beginnen.

Aangezien we in dit jaar veel zullen werken met materiaal dat door de deelnemers zelf wordt aangereikt, is de exacte volgorde van les 4 t/m 11 niet te geven. De noodzakelijke kennis en de theoretische achtergronden zullen worden aangereikt aan de hand van sprookjesmateriaal en in samenspel met voorbeelden uit de groep. Dat betekent ook dat er in het tweede jaar heel veel gebeurt dat je een dieper inzicht geeft in onbewuste processen zowel in het algemeen als in die in jezelf.