Psychologie – Wereldbepalende Machtsstructuren

Wereldbepalende Machtsstructuren vanuit Jungiaans psychologisch perspectief.

Indringend, onthullend, en soms ronduit schokkend!
Na deze module zal je kijk op wat zich in de wereld afspeelt definitief veranderd zijn!

Centraal staan de machtsstructuren die de wereld beheersen en inrichten; hun ontstaan, werkwijze en vertakkingen in politiek, economie en maatschappij tot op de dag van vandaag. De lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders als Assange (Wikileaks), Snowden, Perkins, Ulfkotte, Virapen, Varoufakis, Lofgren en vele anderen, zowel bekende als onbekende.
Alles wat te maken heeft met complottheorieën laten we links liggen; ze zijn niet nodig om de donkere kanten van onze tijd te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt, zonder dat we het in de gaten hebben. Deze 24 lessen geven een diepgaande analyse van de machinaties van de macht, met name van de westerse wereld, waarbij je dingen leert die je in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt, en dat zal regelmatig confronterend zijn. Je leert daardoor wel waar je op moet letten, en hoe je bepaalde berichten kunt duiden.

Dit extra verdiepingsjaar is een zelfstandig jaar en een afgerond geheel, waarin we de wereldbepalende machtsstructuren die de wereld van vandaag de dag bepalen zowel vanuit historisch als Jungiaans psychologisch perspectief gaan bekijken.

Dit verdiepingsjaar is als volgt opgebouwd:

1 dagdeel in de school: 4 november 2019 14:00 – 17:00 uur

 • Opzet, doel en betekenis van dit verdiepingsjaar
 • Instincten en groepsprocessen in het klein en in het groot: wat is zoogdier-kant van de mens in de (wereld)politiek?
 • Projectie
 • Psychopathologie en macht.

24 intensieve lessen: 1 november 2019 t/m 1 maart 2020

vol onthullende informatie; in totaal 18 uur, in de digitale leeromgeving. Daarvoor krijg je een gebruikersnaam en inlogcode, en de lessen kun je op elk gewenst moment bekijken en beluisteren, en ook herhalen. (Voor deze lessen ben je dus geen reiskosten en reistijd kwijt!)

Deze lessen gaan helemaal over de machtsstructuren die de wereld beheersen en inrichten, hun ontstaan, werkwijze en vertakkingen tot op de dag van vandaag. Deze lessen zijn samengesteld op basis van een kwart eeuw studie van veel geschiedkundig materiaal, onderzoeken, boeken van spelers op het wereldtoneel, artikelen in zowel de reguliere media als bij onafhankelijke bronnen, én onthullingen van klokkenluiders als Assange (Wikileaks), Snowden, Perkins, Ulfkotte, Virapen, Varoufakis, Lofgren en anderen.

Bij deze lessen laten we alles wat te maken heeft met complottheorieën links liggen; ze zijn niet nodig om ook de donkere kanten van onze tijd te begrijpen. Als je weet waar je kijken moet, kun je zien dat veel zich gewoon onder onze ogen afspeelt. Deze 24 lessen geven een indringend en vaak ook schokkend beeld van de machinaties van de macht, met vaak verrassende ontwikkelingen die je in de gewone geschiedenisboeken niet tegenkomt, en leren je waar je naar moet kijken en waar je op moet letten.

De lessen hebben een duidelijke opbouw, het beste is om ze in de aangegeven volgorde te bestuderen:

 • Les 1: Inleiding
 • Les 2: De basis van de macht
 • Les 3: De superklasse
 • Les 4: Geld en politiek.
 • Les 5: De CFR en de tweede wereldoorlog
 • Les 6: Denktanks, adviseurs en lobbygroepen
 • Les 7: De grote internationale machtsstructuren deel 1: Bilderberg en Trilaterale Commissie
 • Les 8: De grote internationale machtsstructuren deel 2: De WEC en de G-top bijeenkomsten
 • Les 9: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 1: militaire aangelegenheden
 • Les 10: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 2: voor en na Vietnam
 • Les 11: Van medio 20ste eeuw tot nu deel 3: van Chili tot Irak en van GATT en NAFTA naar TTIP
 • Les 12: Een klokkenluider luidt de noodklok. Bekentenissen van een economisch huurmoordenaar
 • Les 13: Een paar verhalen van Perkins: van Irak tot IJsland
 • Les 14: Perkins over IMF en Wereldbank
 • Les 15: Journalistiek, media en macht deel 1
 • Les 16: Journalistiek, media en macht, deel 2
 • Les 17: Journalistiek, media en macht, deel 3
 • Les 18: Superklassers, niet gouvernementele organisaties en filantropie deel 1
 • Les 19: Superklassers, niet gouvernementele organisaties en filantropie deel 2
 • Les 20: Liefdadigheid, filantropie en NGO’s
 • Les 21: De Deep State
 • Les 22: Nieuwe Wereldorde of nieuwe wereld?
 • Les 23: Een actueel voorbeeld: Oekraïne – een beknopte geschiedenis
 • Les 24: Oekraïne en Energie

Afsluitende lesdag in de school (2 dagdelen) – 17 februari 2020 10:30 – 17 uur

 • Bewegingen in het collectief onbewuste en de werking in de mens
 • Tijdbeelden en cycli
 • Groepsdenken, complexen binnen landen en bedrijven
 • Endogame en exogame tendens
 • Enantiodromie
 • Waar staan we nu?

De in totaal drie dagdelen in de school zijn voor een mondelinge nadere uitleg en ruimte voor vragen.

Verdere informatie:

Lesdata en -tijden: maandag 4 november 2019 van 14:00 – 17:00 en maandag 17 februari 2020 van 10:30 – 17 uur, lunchpauze van 13 – 14 uur.
Lesruimte een half uur van tevoren open
Lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK  Amstelveen
Cursusgeld: zie onder Informatie: ‘Cursusgeld en kosten’ (een betalingsregeling is mogelijk)
Voorkennis: er is geen specifieke voorkennis vereist; enige kennis van de begrippen van de Jungiaanse psychologie helpt wel.
Opgeven: http://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-verdiepingsjaar-psychologie/

PDF met nadere informatie: Wereldbepalende machtsstructuren 2019 – 2020

De lessen in de digitale leeromgeving staan vier maanden tot je beschikking. Een week voor de eerste les in de school worden ze opengesteld, en ze blijven nog tot een week na de afsluitende lesdag ter beschikking.

Een paar reacties:

 • “Deze lessen zouden i.p.v. het huidige ‘maatschappijleer en naoorlogse geschiedenis’-curriculum beter op school kunnen worden aangeboden!”
 • “Iedere les was steeds weer een spannend verhaal waarvan ik zonder meer genoten heb.”
 • “Het zijn boeiende en indringende lessen, die mij diep raken en zover had ik dit nooit gezien. Dank voor deze lessen.”

Dit cursusjaar is een verdiepingsjaar en onderdeel van Stichting Odrerir; het wordt als zesde jaar aangeboden, maar kan door iedereen gevolgd worden, ook zonder kennis van de voorafgaande jaren.