C.G. Jung

“De inzichten waar het mij om ging, waarnaar ik zocht, waren in de wetenschap van die dagen nog niet te vinden. Ik moest zélf de oerervaring beleven, bovendien moest ik proberen datgene wat ik beleefd had, te funderen in de realiteit.” schreef C.G. Jung in zijn ‘Herinneringen, dromen, gedachten’.

Wat Jung beleefde en welke inzichten daaruit zijn gegroeid heeft hij in een indrukwekkende reeks geschriften en boeken neergelegd. Die blijken van onschatbare waarde te zijn bij het geven van therapie en het werken met mensen, en voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening.

Jungs inzichten vormen bij elkaar ook een levensvisie en zijn een samenhangend geheel. De drie basisjaren bouwen op elkaar voort en de onderdelen van die jaren hangen niet alleen met elkaar samen, in de loop van de drie jaar ontvouwt zich ook een diepere samenhang die zelfs aanknopingspunten heeft bij spiritualiteit en mystiek, maar nergens zweverig.

Jungs psychologie is heel praktisch toepasbaar en tegelijkertijd biedt het een perspectief en zin,  zo nodig in onze huidige tijd.