Lesadres

Alle opleidingen van Asfaloth worden gegeven op:

Amsterdamseweg 156,
1182 HK  Amstelveen

Tel: 020 – 6436979
Mobiel: 06 457 432 06
Bij voorkeur di. en do. 10:00 – 16:30
Vrijdags gesloten.

Alle lessen worden tegelijkertijd op lokatie als online gegeven. Je kunt voortafgaande aan een astrologische module of een lesjaar Jungiaanse psychologie aangeven of je de lessen in de school of online wilt volgen.

Degenen die online meedoen kunnen gewoon vragen stellen via de chat; die worden gedurende de les regelmatig bekeken en beantwoord. En als je een headset hebt is ook mondelinge interactie mogelijk.
De online-studenten krijgen vooraf voor elke les een nieuwe link toegestuurd. We werken met het platform van GoToMeeting; het platform gaat doorgaans tussen 30 en 15 minuten voorafgaande aan de les open.

Het gebeurt een heel enkele keer dat inloggen via de link niet lukt; dan kun je altijd nog via de website van GoToMeeting zelf inloggen. Hier is de gebruiksaanwijzing daarvoor: Inloggen via de site van GoToMeeting

Voor mondeling contact via de online lessen heb je een headset nodig. Ook zijn er een paar belangrijke aanwijzingen om het soepel te laten verlopen; de instructies kun je hier vinden: Webinars – waar moet je op letten
Voor webinars en modules waarbij gebruik wordt gemaakt van aanvullende lessen in onze digitale leeromgeving is hier de handleiding: Handleiding Chamilo Verdiepingsmodules – digitale leeromgeving

Voor degenen die de lessen in de school volgen, is het goed om het volgende te weten:

  • In de omgeving is voldoende parkeerruimte; het is tot op heden in de zijstraten nog gratis parkeren, langs de Amsterdamseweg is een parkeerschijf verplicht en mag je maximaal 1,5 uur parkeren.
  • In de directe omgeving zijn verschillende eetgelegenheden en supermarkten.
  • De lesruimte is altijd een half uur voor aanvang van de lessen of trainingen geopend.