Inschrijven

Opleidingen:
U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven voor al onze opleidingen; op onze aparte staan alle studiejaren, modules, workshops, lezingen en opties: https://www.asfaloth.biz/
Voor inschrijven van de modules die horen bij de Cyclus Mens en Maatschappij: https://www.levenalsmens.biz/

Alleen diegenen die zich inschrijven als voltijds student aan de Academie voor Toegepaste Astrologie schrijven zich via een apart inschrijfformulier in: https://www.asfaloth.nl/site/inschrijven/inschrijfformulier-academie-voor-toegepaste-astrologie/

 • Stichting Odrerir – Symbolische psychologie op basis van C.G. Jung.
  • Start: altijd de laatste dinsdag van september, van 10:30 – 13:30 uur.
  • Modules van de Cyclus Mens en Maatschappij kunnen op elke gewenste datum starten.
 • Stichting Achernar – Snuffelcursus
  • Altijd drie dagen in het voorjaar
  • Congresdag Astrologia Omnis altijd rond eind maart / begin april.
 • Academie voor Toegepaste Astrologie – opleiding in de astrologie op HBO-niveau.
  • Start altijd op 1 september; lessen in de digitale leeromgeving zijn eerder beschikbaar.
  • Losse modules kunnen op elke gewenste datum starten.

Wanneer u zich inschrijft doet u dat voor de gehele opleiding:

 • Voor Stichting Odrerir is dit drie jaar (de basisopleiding); voor de drie verdiepingsjaren moet apart ingeschreven worden. Uiteraard kunt u tussentijds opzeggen.
 • Voor de Academie voor Toegepaste Astrologie loopt de inschrijving door totdat wij een opzegging hebben ontvangen.

Voor de inschrijving aan de opleiding geldt dat u, nadat u zich heeft ingeschreven, hetzij via https://www.asfaloth.biz/ , hetzij via https://www.levenalsmens.biz/, hetzij per post, nog 14 dagen bedenktijd heeft en kunt annuleren. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, per post of per email. Peildatum is datum poststempel dan wel datum versturen email. U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging als bewijs dat wij uw opzegging ontvangen en verwerkt hebben.
Let op: wanneer de activiteit waarvoor u zich ingeschreven heeft reeds is begonnen, kan deze niet meer geannuleerd worden.

Door de module te boeken op https://www.asfaloth.biz/, of op https://www.levenalsmens.biz/  of door het inschrijfformulier in te vullen, verklaart de aankomend student akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden, en op de hoogte te zijn van de onderwijsopzet en de examenregeling.

Workshops en losse modules:
Opgeven kan eveneens via https://www.asfaloth.biz/

Wanneer door niet voorziene omstandigheden een activiteit of opleidingsjaar niet door kan gaan, kan Asfaloth, Stichting Achernar, Stichting Odrerir of de Academie voor Toegepaste Astrologie besluiten tot uitstel van aanvang van deze activiteit of dit jaar, of tot annulering. Direct na een besluit hierover worden de betrokken studenten ingelicht. In geval van annulering worden de reeds betaalde cursusgelden binnen drie weken teruggestort.

Mocht om welke reden dan ook de online inschrijving niet lukken dan kunt u een email sturen met uw gegevens en de opleiding, module of workshop waarvoor u zich opgeeft naar het secretariaat info@asfaloth.nl. Wij helpen u dan verder.

PDF met onze Algemene Voorwaarden: Asfaloth BV Algemene Voorwaarden

Voor onze privacyverklaring: zie de tab onderaan deze site.