Odrerir examens

Examenopzet Stichting Odrerir

De eerste drie jaren vormen een afgerond geheel dat opleidt voor het diploma. Om dit diploma te verwerven moeten niet alleen alle lessen zijn gevolgd (u mag maximaal 15% van de lessen over de gehele drie jaar gemist hebben), maar moeten ook een examen worden afgenomen en een scriptie worden gemaakt.

Examen

Het examen wordt na het derde jaar afgenomen en is schriftelijk. Doel van dit examen: toetsing of u de begrippen op de juiste manier hebt begrepen en kunt beschrijven. Het is een puur theoretisch examen waarin een omschrijving wordt gevraagd van enkele van de begrippen uit de psychologie van Jung, of gevraagd wordt het verschil tussen bepaalde begrippen toe te lichten.
Er zijn geen meerkeuze-vragen; uit het examen moet blijken dat de student in staat is om kernachtig en helder Jungiaanse begrippen te verwoorden. De stof die wordt geëxamineerd is de lesstof en de verplichte literatuur. Het examen duurt 2,5 uur.

Wanneer de resultaten onvoldoende zijn, krijgt de student een kosteloze herkansing. Wanneer ook dit onvoldoende is, zal in overleg met de opleiding gekeken worden welke onderdelen van de studie door de student opnieuw gevolgd moeten worden. Hiervoor betaalt de student een lager tarief. Daarna kan opnieuw examen worden gedaan, tegen de normale vergoeding.

Scriptie

Het doel van de scriptie is dat de student toont de begrippen uit de Jungiaanse psychologie goed te kunnen toepassen.
De student kan zelf een onderwerp kiezen en dat aan de opleiding voorleggen. In het voorstel moet staan:
Een beschrijving van het onderwerp
De motivatie voor dit onderwerp
Opzet van de scriptie of aanpak van het onderzoek.
In overleg wordt dan gekeken of onderwerp en aanpak passen binnen het doel waarvoor de scriptie gemaakt moet worden. In de loop van het uitwerken van de scriptie kan de student waar nodig begeleiding krijgen.

Nadere informatie:

Het schriftelijke examen is op afspraak; de student kan contact opnemen met het secretariaat om een datum af te spreken. Het indienen van het voorstel voor het werkstuk kan per email gedaan worden aan Karen Hamaker-Zondag ( karen@odrerir.nl of karen@symbolon.nl ) waarna een afspraak wordt gemaakt om een en ander te bespreken.

De kosten voor het examen, dus zowel het schriftelijke examen als het werkstuk, inclusief studiebegeleiding, bedragen € 285,-