Autonomie

Module ‘Niets is wat het lijkt – in de matrix van je dubbelganger.’

Hebben we een dubbelganger? Zijn landen officieel bedrijven? Bestaat er een trust op jouw naam met veel geld? Zijn je huis en je auto niet echt je eigendom, ook als je ze wel hebt afbetaald? Zit je in allemaal impliciete contracten zonder het te weten?
Hoe zit dat allemaal?

Dit, en nog veel meer, zijn actuele thema’s in de autonomiebeweging, waarin donkere kanten van onze maatschappij voor het voetlicht komen, met onthutsende en onthullende beweringen.
Wat klopt daar wel en niet van? Wat houdt autonoom worden in?

Karen heeft een diepe duik genomen in de achtergronden, de ontstaansgeschiedenis van de verborgen kanten van de maatschappij, en de gevolgen ervan voor de gewone man. Ze heeft dat wat in de autonomiebeweging naar voren komt diepgaand onderzocht en volgende hiervoor cursussen, lessen en lezingen in binnen- en buitenland en raadpleegde heel veel bronnen. Het leidde tot de onomstotelijke conclusie dat niets is wat het lijkt.

Dat is ook de titel van haar nieuwste cursus geworden. We leven tegelijkertijd in twee verschillende werkelijkheden, en op het moment dat je gaat zien hoe dat werkt, kun je veel meer meester worden over je leven. Eigenlijk is bijna met geen pen te beschrijven wat zich onder onze ogen afspeelt zonder dat we het zien.

Deze cursus is een ware eye-opener, heel onthullend, en zal je kijk op de werkelijkheid ingrijpend veranderen.
Karen presenteert alleen dat waar ze echt duidelijkheid over heeft gekregen, neemt je mee op de weg die ze zelf gaat, en geeft instrumenten en aanwijzingen.

Omdat het thema van onnoemelijk groot belang is, heeft ze de cursus zo goedkoop mogelijk gemaakt. En hoe groot dat belang is, zal je meer dan duidelijk worden wanneer je de cursus volgt!

Nadere informatie:

  • Kosten: slechts € 89,50!
  • Beschikbaar: twee maanden, gerekend vanaf de ingangsdatum
  • Ingangsdatum: Op werkdagen binnen 24 uur na ontvangst van de betaling. Je kunt de module laten ingaan op elke gewenste datum; de koppeling aan de digitale leeromgeving gaat op de aangegeven dag in, mits de betaling is ontvangen. Graag aan het secretariaat de gewenste ingangsdatum vermelden!
  • Inschrijven: klik hier
  • PDF met nadere toelichting: Niets is wat het lijkt – Cursus Karen Hamaker-Zondag

Belangrijk:
De cursus geeft veel achtergrondinformatie en alles wat nodig is om zelfstandig de eerste stappen te zetten.
We zijn een opleidingsinstituut en geen adviesbureau en hebben geen helpdesk voor persoonlijke vragen. Serieuze inhoudelijke vragen naar aanleiding van de cursus kunnen uitsluitend worden gesteld in de besloten Telegram groep waar (ex)cursisten toegang toe hebben, of ze kunnen per email gesteld worden. Studenten en ex-studenten krijgen daarnaast een nieuwsbrief waarin op bepaalde thema’s wordt ingegaan en vragen worden beantwoord.
Het is niet mogelijk om het secretariaat  te bellen voor inhoudelijke vragen.

Volgorde van de lessen:
1 – Inleiding.
2 – Stroman en staat.
3 – Wat is een trust.
4 – Kerk en recht.
5 – Verschillende rechtsvormen.
6 – Washington.
7 – Het faillissement van de VS.
8 – Geld dat geen geld is.
9 – De systematische stappen.
10 – De weg naar de UCC.
11 – Dood op zee of dood geboren.
12 – Gegoochel met je stroman.
13 – Het UCC-1 formulier.
14 – Handtekening, autograaf en notarieel bekrachtigen.
15 – De zekerheidsovereenkomst.
16 – Ontwikkelingen in Engeland.
17 – De ongebreidelde macht van The City.
18 – Het Vaticaan.
19 – Autonomie en politiek.
20 – Tot slot – op weg.

Voor degenen die zich inschrijven op de cursus is hier een uitgebreide handleiding hoe de digitale leeromgeving werkt: Handleiding voor de digitale leeromgeving.