Odrerir data en tijden

Lesdata 2018 – 2019

Tijden van de lessen: 10:30 – 13:30 uur, lesruimte open: 10:00

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
Dinsdagochtend 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2018
Dinsdagochtend 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart 2019

2e jaar Werken met het Onbewuste
Dinsdagochtend 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2018
Dinsdagochtend 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart 2019

3e jaar Projectie en Synchroniciteit (nog volgens oude opzet)
Maandag 3 en 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november, 17 december 2018
Maandag 14 januari, 4 en 25 februari, 18 maart, 8 april, 6 mei 2019
Let op dat er lessen verschuiven als gevolg van Pasen en als gevolg van de meivakantie.

4e jaar ‘De Symboliek van de Tarot’
volgt najaar 2019 op donderdagochtend, eenmaal in de veertien dagen

5e jaar ‘Jungiaanse Psychologie en Mythologie’
Donderdagochtend 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december 2018
Donderdagochtend 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april 2019

Voor het eerste tot en met het vijfde jaar geldt: mocht om welke reden dan ook een les uitvallen, dan is 26 maart 2019 de inhaaldatum.

6e jaar ‘Wereldbepalende machtsstructuren’
Maandagmiddag 29 okt. 2018 van 13:30 – 16:30 uur
Maandag 18 februari 2019 van 10 – 17 uur, lunchpauze 13 – 14 uur.
Digitale leeromgeving: 22 oktober 2018 – 25 februari 2019

Workshopdag Klimaat: feiten, modellen en meningsverschillen:
Datum: wordt herhaald, nieuwe datum volgt

Workshopdag De Tarot op Herhaling
Datum: 29 november 2018 van 10 – 17 ur, lunchpauze 13 – 14 uur.

Opzet:
Het eerste jaar van de opleiding start op de laatste dinsdag van september. Het tweede jaar start op de een na laatste dinsdag van september. Het derde jaar wordt op maandag gegeven en starten ook medio september. De lessen zijn eenmaal in de veertien dagen en worden gegeven op de ochtend van 10:30 – 13:30

‘Jungiaanse psychologie en mythologie’ en ‘De symboliek van de Tarot’ worden om het jaar gegeven; hiervoor dient apart te worden ingeschreven, en kan gevolgd worden wanneer minimaal de eerste twee jaar van de opleiding zijn gevolgd. ‘Wereldbepalende Machtsstructuren’ wordt regelmatig herhaald, en bij voldoende vraag extra ingepland.

Samenvattend:

  • start nieuwe (3-jarige) opleiding: laatste dinsdagochtend in september
  • frequentie: eenmaal in de twee weken
  • lestijden: dagopleiding: begin van de les om 10:30, einde om 13:30 uur.
  • Er kan soms, om het onderwerp af te maken, een uitloop zijn van vijf tot tien minuten.
  • lesruimte open om 10:00 uur
  • lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
  • inschrijving: altijd schriftelijk, zie het inschrijfformulier onder de tab Inschrijving.