Toelatingseisen

Algemeen:
De opleidingen wordt op HBO niveau gegeven. Zowel Jungiaanse psychologie als astrologie zijn geen onderdeel van het reguliere onderwijs, waardoor van de student geen voorkennis hiervan wordt verwacht. De benodigde vooropleiding is:

  • een afgeronde HAVO opleiding, of
  • een gelijkwaardig leer- en denkniveau op basis van zelfstudie, levenservaring of werkervaring. In principe kan iedereen met enige ontwikkeling de opleidingen volgen. De ervaring leert dat in de loop van de opleiding veel wordt losgemaakt. Het is daarom belangrijk bereid te zijn de confrontatie met jezelf aan te gaan. In de loop van de opleiding kun je merkbaar veranderen.

Jungiaanse psychologie: Verdiepingsjaren (4e en 5e jaar)
Om aan de verdiepingsjaren ‘De Symboliek van de Tarot’ en ‘Psychologie en Mythologie’ te kunnen deelnemen is het het beste om minimaal het eerste, maar liever de eerste twee jaar van de 3-jarige opleiding bij Stichting Odrerir hebben gevolgd. Kennis van de lesstof van deze jaren wordt als uitgangspunt genomen.
In principe kunnen ook niet-studenten van Stichting Odrerir op de verdiepingsjaren inschrijven, mits ze voldoende basiskennis hebben die overeenkomt met de eerste twee lesjaren van Stichting Odrerir, en mits er plaats is. Studenten van Stichting Odrerir hebben voorrang bij deelnemen aan het 4e en 5e jaar.
Jungiaanse psychologie: Cyclus Mens en Maatschappij.
Deze cyclus bestaat uit een aantal thematische modules die samen één geheel vormen en een synthese bieden van historische ontwikkelingen, psychologie, economie, financiële thema’s, politiek en actualiteit. Hoewel er een voorkeursvolgorde is, kunnen de modules los van elkaar en ook in willekeurige volgorde bestudeerd worden, omdat elk een eigen afgerond geheel is. Wel wordt in de modules regelmatig naar de andere verwezen als aanvulling of verdieping.
Vooropleiding: een denkniveau dat gelijkstaat aan een afgeronde middelbare schoolopleiding.

Astrologie
Aan de modules van de Academie voor Toegepaste Astrologie kan in principe iedereen deelnemen die bereid is om tijd en energie te stoppen in het maken huiswerk en opdrachten.

Examenstudenten en toehoorders
De opleidingen zijn opgezet volgens het tweesporensysteem. Dat wil zeggen dat zowel geïnteresseerden als examenstudenten samen de lessen volgen.

Vrijstellingen
Stichting Odrerir:
In Nederland zijn er op het gebied van de Jungiaanse psychologie geen vergelijkbare opleidingen. Het Jungiaans filosofisch instituut in Nijmegen en Stichting Odrerir in Amstelveen zijn zo verschillend in lesopbouw, lesinhoud en aanpak, dat in de praktijk het geven van vrijstellingen voor een van de drie basisjaren onmogelijk blijkt.
Gezien het feit dat tijdens de lessen veel persoonlijk materiaal van studenten naar voren kan komen, en Stichting Odrerir de vertrouwelijkheid hiervan zo veel mogelijk wil garanderen, worden er geen proeflessen aangeboden.

Academie voor Toegepaste Astrologie:
Niet-studenten kunnen naar keuze deelnemen aan de verschillende modules van de Academie en daar ook studiepunten voor halen. Voor het diploma zullen studenten voor alle modules behaald moeten zijn; door de diepte en intensiteit van de modules is het niet mogelijk hiervoor vrijstellingen te geven.