Academie voor Toegepaste Astrologie

Een beroepsopleiding astrologie op HBO-niveau

Wettelijk HBO-onderwijs is aan heel veel regels gebonden. Curriculum, modules, toetsen en onderwijs moeten gebaseerd zijn op heldere criteria, en het niveau moet hoog zijn. Waar het om duidingen gaat is objectiviteit en verifieerbaarheid eveneens van groot belang.

De Academie voor Toegepaste Astrologie heeft tot doel om curriculum, les- en toetsstructuur zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de wettelijke eisen, en modules te ontwikkelen en te geven die grote diepgang hebben en de student voorbereiden op een zelfstandige uitoefening van het beroep astroloog. Op een aparte website geven we uitgebreide informatie: www.astrologiecollege.nl Daar staat ook alle informatie over opties en kosten.

We werken intensief met een digitale leeromgeving waarin alle basistechnieken uitgebreid worden uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van veel voorbeelden. Ook oefeningen maken deel uit van de digitale leeromgeving. Voordeel is dat de student op de momenten waarop het hem / haar het beste uitkomt zich de lessen eigen kan maken.

De digitale leeromgeving wordt aangevuld met online klassen waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen oefenen. Vervolgens zijn er trainingsdagen in de school, waarbij de student verder getraind wordt in de stof, oefeningen krijgt en waar opdrachten door medestudenten en de docent besproken worden en van feedback worden voorzien.

Deze opzet van digitale leeromgeving en online klassen waaraan je van thuis uit deelneemt werkt in de praktijk ideaal: er is geen verlies van reistijd en er zijn ook geen reiskosten. De trainingen in de school ronden het geheel af.

Iedereen kan meedoen aan modules en workshops naar keuze, je hoeft dus niet per se student aan de Academie te zijn. Je kunt de modules actief volgen zonder toetsen te doen, maar je kunt ook kiezen om aan de bijbehorende toetsen deel te nemen.

We hebben de volgende modulesoorten:

  • online modules: dat zijn modules waarvan de lessen volledig in de digitale leeromgeving staan en waarvoor geen trainingen nodig zijn. Daarvoor kun je je op elk gewenst moment inschrijven. Zie onder de knop Online Workshops en Modules.
  • gewone modules met trainingen. Deze modules zijn aan bepaalde data gebonden. Zie onder de knop Verdiepingen.
  • workshops. Hier behandelen we heel gespecialiseerde onderwerpen. Een deel van de workshops maakt ook gebruik van de digitale leeromgeving, een deel is geheel in de school. Zie hiervoor onder de knop Workshops.

Wil je een tijdelijke koppeling aan de informatie-module in onze digitale leeromgeving? Mail dan even naar opleiding@astrologiecollege.nl  en we maken het in orde. Je ziet daar de opzet en het programma van de Academie voor Toegepaste Astrologie, en kunt er ook twee proeflessen op volgen.

Curriculum Academie: Curriculum Academie Toegepaste Astrologie 2017-08-10
Diploma en specialisaties: Diploma en specialisaties

Studiemogelijkheden lopend jaar:
Zie onder de tabs Online modules en Modules met training op deze site.