Astrologie: doel en visie

Stichting Achernar® is in september 1980 opgericht met als specifieke doelstelling de kennis van de astrologie op een zo verantwoord mogelijke wijze te bevorderen en te verbreiden. Hoofdinstrument hiervoor was het starten van een opleiding tot professioneel astroloog.

Helaas bleek toen, en blijkt nog steeds bij velen (en vooral bij de media) een verkeerde beeldvorming te bestaan, met de daarbij behorende onjuiste verwachtingspatronen. Het idee dat alles vaststaat bijvoorbeeld, of dat ‘de sterren’ je regelrecht zouden beïnvloeden, lijken welhaast onuitroeibare misverstanden.

De visie van de later opgerichte Academie voor Toegepaste Astrologie waar Stichting Achernar®  in is opgegaan, is dat de mens wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn handelen, en dat de horoscoop geen excuus is, maar veeleer een instrument om jezelf en je drijfveren beter te leren kennen, waardoor het een hulpmiddel tot zelfontplooiing wordt.

Behalve op de enorme mogelijkheden die de astrologie biedt, wijzen wij in onze opleidingen daarom ook telkens weer op de beperkingen en de ónmogelijkheden, en de gevaren. Alleen dan is het naar onze mening mogelijk om op een evenwichtige manier met de astrologie om te gaan.

Een ander hardnekkig misverstand bij de leek is dat de astrologie nooit verandert en dat het een systeem zou zijn dat al eeuwenlang hetzelfde is. Niets is minder waar. De astrologie heeft sinds de tweede wereldoorlog stormachtige ontwikkelingen doorgemaakt en werd verrijkt met veel nieuwe inzichten en nieuwe technieken. Astrologie is een kennisgebied dat over de gehele wereld springlevend is.

Om de lessen up-to-date te houden en om studenten te kunnen informeren over nieuwe ideeën en ontwikkelingen, reist Karen Hamaker-Zondag regelmatig haar het buitenland en onderhoudt veel contacten met buitenlandse collegae.

De doelstelling van de Academie voor Toegepaste Astrologie betekent in de praktijk dat we er naar streven iedereen zo gedegen mogelijk te leren omgaan met de meest uiteenlopende facetten van de astrologie, en te laten zien wat wél en wat níet kan. De lessen worden ondersteund met inzichten uit de psychologie van C.G. Jung.