Cursusgeld en kosten

Stichting Odrerir – Symbolische psychologie op basis van C.G. Jung:
Prijzen cursusjaren voor het seizoen augustus 2024 – juni 2025:

Drie-jarige opleiding:

 • 1e jaar: € 735, per jaar waarvan de aanbetaling ad € 50,- direct bij inschrijving voldaan moet worden.
 • 2e jaar: € 685,- per jaar
 • 3e jaar: € 685- per jaar

Verdiepingsjaren en modules:

 • Verdiepingsjaar Symboliek van de Tarot: € 1025,-
 • Verdiepingsjaar Pyschologie en mythologie: € 1025,-
 • Module Wereldbepalende Machtsstructuren: € 510,-
 • Module De Financiële Wereld: € 525,-

Bij alle verdiepingsjaren en modules geldt dat de aanbetaling ad € 50,- direct bij inschrijving moet worden voldaan.

In het cursusgeld zijn de stencils die in de les worden uitgedeeld inbegrepen.
Het examengeld is eenmalig € 285,- en dat is inclusief scriptiebegeleiding.


Stichting Achernar – snuffelcursus:

 • Prijs Snuffelcursus: € 295,-

Academie voor Toegepaste Astrologie:

Het cursusgeld van de afzonderlijke modules is afhankelijk van de omvang en intensiteit aan trainingen die er bij horen. De duidingstrainingen in deze modules zijn op HBO-niveau en intensief.
Er zijn ook modules die geheel zelfstandig aan de hand van lessen in de digitale leeromgeving kunnen worden gevolgd.
Prijsoverzicht en opties voor de modules: volgt

De Academie voor Toegepaste Astrologie heeft een eigen website met alle informatie over inhoud en werkwijze van de modules: www.astrologiecollege.nl

Wil je volledig student worden aan de Academie? Dan betaal je € 3100,00 voor een heel studiejaar. Daarin zitten ook de eerste drie jaren van Stichting Odrerir, heb je gratis toegang voor alle extra workshops die Karen Hamaker-Zondag geeft, permanente toegang tot de modules van de digitale leeromgeving voor het jaar waarin je zit en de jaren die je al gedaan hebt, en alle online klassen, trainingen en wanneer je wilt ook de toetsen. Kortom: een all-in pakket voor één prijs.
Wil je veel modules doen? Dan kan het voordeliger zijn om student te worden.

Workshops:

 • Per hele dag: € 100,00
 • Per twee avonden of ochtenden: € 100,00
 • Wanneer aan een workshop extra lessen worden toegevoegd in de digitale leeromgeving zijn de kosten hoger, afhankelijk van het aantal lessen.
 • Workshop klimaat plus digitale leeromgeving € 120,00

Inhalen lessen:
Voor Stichting Odrerir geldt:

De mogelijkheid bestaat om lessen of bepaalde onderdelen in te halen om het getuigschrift te krijgen.
Voor het inhalen van lessen is het mogelijk om een zogenaamde strippenkaart te kopen. Deze geeft recht op het inhalen van maximaal 5 lessen.
De kosten daarvoor bedragen eenmalig € 66,50
Wil je maar een enkele les inhalen, dan kost dat € 20,00


Mocht een training of workshop om welke reden dan ook niet door kunnen gaan, dan krijgen diegenen die inmiddels geheel of gedeeltelijk betaald hebben hun bedrag binnen drie weken volledig teruggestort.

Wanneer door niet voorziene omstandigheden een opleidingsjaar niet door kan gaan, kan Asfaloth besluiten tot uitstel van aanvang van dit jaar, of tot annulering. Direct na een besluit hierover worden de betrokken studenten ingelicht. In geval van annulering worden de reeds betaalde cursusgelden binnen drie weken teruggestort.

(prijswijzigingen voorbehouden; deze prijzen zijn voor het cursusjaar 2022-2023)


Voor de opleiding staan diverse boeken op de literatuurlijst. De meeste daarvan zijn in bibliotheken te leen. Aangezien velen toch graag ook zelf een aantal boeken willen kopen, zal de aankomende student ook rekening moeten houden met een budget voor boeken.