Tijdschrift Symbolon

Al meer dan 25 jaar is Symbolon HET astrologische vakblad met leerzame en informatieve artikelen van gerenommeerde astrologen. Psychologische astrologie, de astrologie van politiek, economie en wereld, de klassieke astrologie, nieuwe ontwikkelingen, de jaarlijkse astrologische zaaikalender, alles komt aan bod.symbolon-26-4

Vanaf jaargang 26 is Symbolon in kleur verschenen!

Symbolon verschijnt 4 x per jaar
Prijs: € 27,50 per jaar (Nederland)
Voor een abonnement: mail naar info@symbolon.nl

Voor een index van alle verschenen nummers:
www.symbolon.nl/live/tijdschrift 

De nieuwe Symbolon is verschenen, jaargang 26 nummer 4.
Hans Hamaker opent met een diep beschouwelijk artikel ‘Het vuur van de baarmoeder’ met bijzondere inzichten over de dierenriem als ontwikkelingsweg.
Daarna volgt een artikel van Karen Hamaker met een uitgebreide analyse van de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije. Gaat de deal werken?
Heel boeiend is het om te kijken naar composites in politiek en wereld. George Bush en Tony Blair waren gezworen kameraden bij hun inval in Irak, en hebben daar in de zomer van 2016 een vernietigend oordeel over gekregen in het Chilcot-rapport. Hun composite laat het prachtig zien. En dat is een uitnodiging om eens te kijken naar de composites van Merken en Erdogan, de EU en Turkije, en Erdogan en de EU. De analyse van die composites vertelt veel over wat er gaande is en kan gaan gebeuren.
De arts Arnold Lieber wilde wel eens kijken wat er waar was van alle verhalen over nieuwe maan, onrust en ongelukken en deed onderzoek. Hij legde het neer in het boek ‘The Lunar Effct’. De boeiende uitkomsten bespreken we in dit nummer.
En als altijd: Maria Paap: Astrologisch Allerlei, nummer 65 al weer.

Hieronder zijn twee flipbooks met twee volledige nummers van Symbolon van oudere jaargangen. Het laden kan even duren, en voor het bekijken is het (gratis te downloaden) programma Flash nodig.