Jungiaanse psychologie

Stichting Odrerir

Om verantwoord en systematisch te leren werken met Jungiaanse psychologie biedt Stichting Odrerir® een driejarige opleiding met twee verdiepingsjaren aan: Symbolische psychologie op basis van C.G. Jung. Het doel is om een gedegen kennis op te doen van de psychologie van Jung en het zuiver toepassen van de begrippen zoals Jung dat zelf voor ogen stond. De opleiding is sterk op de praktijk gericht en op het herkennen van psychologische dynamieken thuis en op het werk.

Doelstellingen:

  • instrumenten aanreiken om er zelf in het dagelijks leven mee aan de slag te kunnen. Dat betekent dat alle begrippen en inzichten van Jung geïllustreerd worden aan de hand van voorbeelden uit het leven van alledag, herkenbaar voor iedereen, en heel begrijpelijk gebracht. Tijdens de studie krijgt de student tal van aanwijzingen en oefeningen om in de praktijk van alledag, zowel thuis als op het werk, met de verworven inzichten te werken.
  • het bieden van een verdieping van en aanvulling op veel bestaande opleidingen waar het werken met mensen centraal staat.
  • het bieden van een helder psychologisch kader dat naadloos aansluit bij de professionele astrologie.

NB: Binnen de opleiding van Stichting Odrerir wordt niet ingegaan op de astrologie zodat diegenen die zich uitsluitend in de Jungiaanse psychologie willen bekwamen dit probleemloos kunnen doen. De lessen van Stichting Odrerir zitten integraal in de opleiding van de Academie voor Toegepaste Astrologie; studenten van deze opleiding volgen gezamenlijk met de studenten van Odrerir de lessen. Studenten  astrologie krijgen, waar nodig, apart wel aanwijzingen over de integratie van de Symbolische Psychologie en de astrologie. Daarvoor zijn een aantal lessen in de digitale leeromgeving van de Academie voor Toegepaste Astrologie opgenomen, en is de psychologie ook verwerkt in de duidingslessen.

Jungiaanse psychologie is een prachtige aanvulling op veel bestaande opleidingen, maar heeft ook grote waarde voor jezelf. Toepassing van Jungs inzichten in het dagelijks leven leidt tot veel meer diepte en evenwicht.

In tijdschrift  The Optimist (zie https:// theoptimist.nl) verscheen in de editie mei/juni 2019 een artikel van mij over synchroniciteit zoals Jung het echt bedoelde. Je kunt het hier lezen: Synchroniciteit – Ontstaan en betekenis

C.G. Jung

“De inzichten waar het mij om ging, waarnaar ik zocht, waren in de wetenschap van die dagen nog niet te vinden. Ik moest zélf de oerervaring beleven, bovendien moest ik proberen datgene wat ik beleefd had, te funderen in de realiteit.” schreef C.G. Jung in zijn ‘Herinneringen, dromen, gedachten’.

Wat Jung beleefde en welke inzichten daaruit zijn gegroeid heeft hij in een indrukwekkende reeks geschriften en boeken neergelegd. Die blijken van onschatbare waarde te zijn bij het geven van therapie en het werken met mensen, en voor iedereen die werkzaam is in de hulpverlening.

Jungs inzichten vormen bij elkaar ook een levensvisie en zijn een samenhangend geheel. De drie basisjaren bouwen op elkaar voort en de onderdelen van die jaren hangen niet alleen met elkaar samen, in de loop van de drie jaar ontvouwt zich ook een diepere samenhang die zelfs aanknopingspunten heeft bij spiritualiteit en mystiek, maar nergens zweverig.

Jungs psychologie is heel praktisch toepasbaar en tegelijkertijd biedt het een perspectief en zin,  zo nodig in onze huidige tijd.