Odrerir data en tijden

Lesdata 2016 – 2017

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
maandag 29 augustus, 19 september, 10 en 31 oktober, 21 november en 19 december 2016.
maandag 23 januari, 13 februari, 6 en 27 maart, 1 en 22 mei 2017.

2e jaar Werken met het Onbewuste
maandag 5 en 26 september, 17 oktober, 7 en 28 november 2016.
maandag 9 en 30 januari, 20 februari, 13 maart, 3 april, 8 en 29 mei 2017.

3e jaar Projectie en Synchroniciteit
maandag 12 september, 3 en 24 oktober, 14 november en 12 december 2016.
maandag 16 januari, 6 en 27 februari, 20 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni 2017.

5e jaar: Mythologie
donderdagochtend: 1, 15 en 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2016. 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april 2017.

NB: door Sinterklaas op maandag, de april-vakantie, Pasen en Pinksteren, vallen er een aantal maandagen uit, waardoor de lessen opgeschoven zijn.

 

Lesdata 2017 – 2018 

Nieuwe opzet
Het eerste jaar van de opleiding start op de laatste dinsdag van september. Het tweede en derde jaar worden op maandag gegeven en starten ook aan het einde van september. De lessen zijn eenmaal in de veertien dagen en worden gegeven op de ochtend van 10:30 – 13:30

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
dinsdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2017
dinsdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart 2018
Mocht om welke reden dan ook een les uitvallen, dan is 3 april 2018 de inhaaldatum.

De oude opzet voor de al lopende opleiding blijft voor het tweede en derde jaar bestaan: op maandag eenmaal in de drie weken.

2e jaar Werken met het Onbewuste
Maandag 4 en 25 september, 16 oktober, 6 en 27 november, 18 december 2017
Maandag 22 januari, 12 februari, 5 en 26 maart, 23 april, 14 mei 2018

3e jaar Projectie en Synchroniciteit
Maandag 11 september, 2 en 23 oktober, 13 november, 4 december 2017
Maandag 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni 2018

4e jaar ‘De Symboliek van de Tarot’
Donderdagochtend 7 en 21 September, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2017
Donderdagochtend 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april 2018

5e jaar ‘Jungiaanse Psychologie en Mythologie’ volgt najaar 2018 op de donderdagochtend, eenmaal in de veertien dagen.

Lestijden:

Avondlessen: 19.30 – 22.30 uur les,
lesruimte open om 19:00 uur.

Daglessen: 10:30 – 13:30 uur les,
lesruimte open om 10:00 uur.

5e Jaar: Jungiaanse psychologie en mythologie.
Start opnieuw september 2016 op de donderdagochtend eenmaal in de 14 dagen; wordt om het jaar gegeven, voor lesdata zie boven.

4e Jaar: ‘De symboliek van de Tarot’
wordt éénmaal in de twee jaar gegeven en zal in 2017 opnieuw gegeven worden op donderdagochtend, eenmaal in de 14 dagen.

‘Jungiaanse psychologie en mythologie’ en ‘De symboliek van de Tarot’ worden om het jaar gegeven; hiervoor dient apart te worden ingeschreven, en kan gevolgd worden wanneer minimaal de eerste twee jaar van de opleiding zijn gevolgd.

Samenvattend:

  • start nieuwe (3-jarige) opleiding: laatste dinsdagochtend in september
  • frequentie: eenmaal in de twee weken
  • lestijden: dagopleiding: begin van de les om 10:30, einde om 13:30 uur. avondopleiding voor de al lopende opleiding: begin van de les om 19.30 uur, einde van de les om 22.30 uur.
  • Er kan soms, om het onderwerp af te maken, een uitloop zijn van vijf tot tien minuten.
  • lesruimte open: dagopleiding: om 10:00 uur, avondopleiding: om 19.00 uur
  • lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
  • inschrijving: altijd schriftelijk, zie het inschrijfformulier onder de tab Inschrijving.