Odrerir data en tijden

Lesdata 2017 – 2018
(voor lesdata 2018 – 2019 zie onderaan deze pagina)

Nieuwe opzet
Het eerste jaar van de opleiding start op de laatste dinsdag van september. Het tweede en derde jaar worden op maandag gegeven en starten ook aan het einde van september. De lessen zijn eenmaal in de veertien dagen en worden gegeven op de ochtend van 10:30 – 13:30

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
dinsdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2017
dinsdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart 2018
Mocht om welke reden dan ook een les uitvallen, dan is 3 april 2018 de inhaaldatum.

De oude opzet voor de al lopende opleiding blijft voor het tweede en derde jaar bestaan: op maandag eenmaal in de drie weken.

2e jaar Werken met het Onbewuste
Maandag 4 en 25 september, 16 oktober, 6 en 27 november, 18 december 2017
Maandag 22 januari, 12 februari, 5 en 26 maart, 23 april, 14 mei 2018

3e jaar Projectie en Synchroniciteit
Maandag 11 september, 2 en 23 oktober, 13 november, 4 december 2017
Maandag 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni 2018

4e jaar ‘De Symboliek van de Tarot’
Donderdagochtend 7 en 21 September, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2017
Donderdagochtend 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april 2018

5e jaar ‘Jungiaanse Psychologie en Mythologie’ volgt najaar 2018 op de donderdagochtend, eenmaal in de veertien dagen, zie voor de data verder naar onderen op deze pagina.

6e jaar ‘Wereldbepalende machtsstructuren
Donderdagmiddag 23 november 2017 13:30 – 16:30 uur
Maandag 19 maart 2018 van 10 – 17 uur, lunchpauze 13 – 14 uur.
Digitale leeromgeving: 15 november 2017 – 1 april 2018
NB: deze gaat in het najaar opnieuw gegeven worden:
Maandagmiddag 29 oktober 2018 van 13:30 – 16:30
Maandag 18 februari 2019 van 10 – 17 uur, lunchpauze 13 – 14 uur
Digitale leeromgeving beschikbaar: 22 oktober 2018 t/m 25 februari 2019

Lestijden:

Avondlessen: 19.30 – 22.30 uur les,
lesruimte open om 19:00 uur.

Daglessen: 10:30 – 13:30 uur les,
lesruimte open om 10:00 uur.

‘Jungiaanse psychologie en mythologie’ en ‘De symboliek van de Tarot’ worden om het jaar gegeven; hiervoor dient apart te worden ingeschreven, en kan gevolgd worden wanneer minimaal de eerste twee jaar van de opleiding zijn gevolgd. ‘Wereldbepalende Machtsstructuren’ wordt regelmatig herhaald, en bij voldoende vraag extra ingepland.

Samenvattend:

  • start nieuwe (3-jarige) opleiding: laatste dinsdagochtend in september
  • frequentie: eenmaal in de twee weken
  • lestijden: dagopleiding: begin van de les om 10:30, einde om 13:30 uur. avondopleiding voor de al lopende opleiding: begin van de les om 19.30 uur, einde van de les om 22.30 uur.
  • Er kan soms, om het onderwerp af te maken, een uitloop zijn van vijf tot tien minuten.
  • lesruimte open: dagopleiding: om 10:00 uur, avondopleiding: om 19.00 uur
  • lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
  • inschrijving: altijd schriftelijk, zie het inschrijfformulier onder de tab Inschrijving.

Lesdata 2018 – 2019

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
Dinsdagochtend 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december 2018
Dinsdagochtend 22 januari, 5 en 19 februari,
5 en 19 maart 2019

2e jaar Werken met het Onbewuste
Dinsdagochtend 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december 2018
Dinsdagochtend 15 en 29 januari, 12 en 26 februari, 12 maart 2019

Mocht om welke reden dan ook een les uitvallen, dan is 26 maart 2019 de inhaaldatum.

Tijd: 10:30 – 13:30 uur, lesruimte open: 10:00

3e jaar Projectie en Synchroniciteit (nog volgens oude opzet)
Maandag 3 en 24 september, 15 oktober, 5 en 26 november, 17 december 2018
Maandag 14 januari, 4 en 25 februari, 18 maart, 8 april, 6 mei 2019
Let op dat er lessen verschuiven als gevolg van Pasen en als gevolg van de meivakantie.
Ochtendlessen: van 10:30 – 13:30
Avondlessen: van 19:30 – 22:30

4e jaar ‘De Symboliek van de Tarot’
volgt najaar 2019 op donderdagochtend, eenmaal in de veertien dagen

5e jaar ‘Jungiaanse Psychologie en Mythologie’
Donderdagochtend 13 en 27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 6 en 20 december 2018
Donderdagochtend 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april 2019

6e jaar ‘Wereldbepalende machtsstructuren’
Maandagmiddag 29 okt. 2018 van 13:30 – 16:30 uur
Maandag 18 februari 2019 van 10 – 17 uur, lunchpauze 13 – 14 uur.
Digitale leeromgeving: 22 oktober 2018 – 25 februari 2019