Odrerir data en tijden

Lesdata 2017 – 2018 

Nieuwe opzet
Het eerste jaar van de opleiding start op de laatste dinsdag van september. Het tweede en derde jaar worden op maandag gegeven en starten ook aan het einde van september. De lessen zijn eenmaal in de veertien dagen en worden gegeven op de ochtend van 10:30 – 13:30

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
dinsdag 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november, 12 december 2017
dinsdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart 2018
Mocht om welke reden dan ook een les uitvallen, dan is 3 april 2018 de inhaaldatum.

De oude opzet voor de al lopende opleiding blijft voor het tweede en derde jaar bestaan: op maandag eenmaal in de drie weken.

2e jaar Werken met het Onbewuste
Maandag 4 en 25 september, 16 oktober, 6 en 27 november, 18 december 2017
Maandag 22 januari, 12 februari, 5 en 26 maart, 23 april, 14 mei 2018

3e jaar Projectie en Synchroniciteit
Maandag 11 september, 2 en 23 oktober, 13 november, 4 december 2017
Maandag 8 en 29 januari, 19 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni 2018

4e jaar ‘De Symboliek van de Tarot’
Donderdagochtend 7 en 21 September, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2017
Donderdagochtend 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 en 22 maart, 5 en 19 april 2018

5e jaar ‘Jungiaanse Psychologie en Mythologie’ volgt najaar 2018 op de donderdagochtend, eenmaal in de veertien dagen.

6e jaar ‘Wereldbepalende machtsstructuren
Donderdagmiddag 23 november 2017 13:30 – 16:30 uur
Maandag 19 maart 2018 van 10 – 17 uur, lunchpauze 13 – 14 uur.
Digitale leeromgeving: 15 november 2017 – 1 april 2018

Lestijden:

Avondlessen: 19.30 – 22.30 uur les,
lesruimte open om 19:00 uur.

Daglessen: 10:30 – 13:30 uur les,
lesruimte open om 10:00 uur.

6e jaar: Wereldbepalende machtsstructuren
Wordt op onregelmatige basis, dan wel bij voldoende vraag herhaald.

5e Jaar: Jungiaanse psychologie en mythologie.
Start opnieuw september 2018 op de donderdagochtend eenmaal in de 14 dagen; wordt om het jaar gegeven.

4e Jaar: ‘De symboliek van de Tarot’
wordt éénmaal in de twee jaar gegeven en start in 2017 opnieuw  op donderdagochtend, eenmaal in de 14 dagen. Zie lesdata hierboven.

‘Jungiaanse psychologie en mythologie’ en ‘De symboliek van de Tarot’ worden om het jaar gegeven; hiervoor dient apart te worden ingeschreven, en kan gevolgd worden wanneer minimaal de eerste twee jaar van de opleiding zijn gevolgd.

Samenvattend:

  • start nieuwe (3-jarige) opleiding: laatste dinsdagochtend in september
  • frequentie: eenmaal in de twee weken
  • lestijden: dagopleiding: begin van de les om 10:30, einde om 13:30 uur. avondopleiding voor de al lopende opleiding: begin van de les om 19.30 uur, einde van de les om 22.30 uur.
  • Er kan soms, om het onderwerp af te maken, een uitloop zijn van vijf tot tien minuten.
  • lesruimte open: dagopleiding: om 10:00 uur, avondopleiding: om 19.00 uur
  • lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
  • inschrijving: altijd schriftelijk, zie het inschrijfformulier onder de tab Inschrijving.