Odrerir data en tijden

Tijden van de lessen: 10:30 – 13:30 uur, lesruimte open: 10:00

Wanneer de anderhalve meter maatschappij nog verplicht is, zullen de lessen in de vorm van webinars worden gegeven.
Verreweg de meeste verplichte en aanbevolen boeken zijn bij ons op voorraad en kunnen besteld worden via machteld@symbolon.nl


Lesdata 2020-2021

1e jaar Introductie Jungiaanse Psychologie
Dinsdagochtend 29 september, 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2020
Dinsdagochtend 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart 2021

2e jaar Werken met het Onbewuste
Dinsdagochtend 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december 2020
Dinsdagochtend 19 januari, 2 en 16 februari, 2 en 16 maart 2021

3e jaar Projectie en Synchroniciteit
Maandag 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2020
Maandag 11 en 25 januari, 8 en 22 februari, 8 maart 2021

Verdiepingsjaar ‘Jungiaanse Psychologie en Mythologie’
Donderdagochtend 10 en 24 september,
8 en 22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2020
Donderdagochtend 14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april 2021

Verdiepingsjaar ‘De Symboliek van de Tarot’
Dit verdiepingsjaar zal in september 2021 aanvangen, data volgen.

Module ‘Wereldbepalende machtsstructuren’ 2020 – 2021
Maandagmiddag 14 september 2020 van 14:00 – 17:00 uur
Maandag 18 januari 2021 van 10:30 – 17 uur, lunchpauze 13 – 14 uur.
Digitale leeromgeving: 7 september 2020 – 25 januari 2021
Informatie:Wereldbepalende machtsstructuren 2020-2021

Module ‘De Financiële Wereld’ 2020 – 2021
Deze is nu helemaal in de digitale leeromgeving opgenomen. Dat betekent dat je op elk gewenst moment kunt beginnen. De lessen die oorspronkelijk aanvullend in de school werden gegeven zijn nu onderdeel van de digitale leeromgeving geworden.
De lessen in de digitale leeromgeving staan vanaf het moment dat je start vier maanden tot je beschikking.
Informatie:De financiële wereld 2020-2021

Mocht om welke reden dan ook een les uitvallen, dan is 22 maart 2021 de inhaaldatum.


Opzet:
Het eerste jaar van de opleiding start op de laatste dinsdag van september. Het tweede jaar start op de een na laatste dinsdag van september. Het derde jaar wordt op maandag gegeven en starten ook medio september. De lessen zijn eenmaal in de veertien dagen en worden gegeven op de ochtend van 10:30 – 13:30

‘Jungiaanse psychologie en mythologie’ en ‘De symboliek van de Tarot’ worden om het jaar gegeven; hiervoor dient apart te worden ingeschreven, en kan gevolgd worden wanneer minimaal de eerste twee jaar van de opleiding zijn gevolgd.
‘Wereldbepalende Machtsstructuren’ en ‘De Financiele Wereld’ worden regelmatig herhaald, en bij voldoende vraag extra ingepland.

Samenvattend:

  • start nieuwe (3-jarige) opleiding: laatste dinsdagochtend in september
  • frequentie: eenmaal in de twee weken
  • lestijden: dagopleiding: begin van de les om 10:30, einde om 13:30 uur.
  • Er kan soms, om het onderwerp af te maken, een uitloop zijn van vijf tot tien minuten.
  • lesruimte open om 10:00 uur
  • lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen
  • inschrijving: altijd schriftelijk, zie het inschrijfformulier onder de tab Inschrijving.