Psychologie – Symboliek van de Tarot

Verdiepingsjaar: De Symboliek van de Tarot.

Informatie-PDF: volgt spoedig

Inleiding

Waar komt de betekenis van tarotkaarten vandaan, en hoe kun je de tarot psychologisch gebruiken? We gaan een diepe duik nemen in de ontstaansgeschiedenis van symboliek, en kijken hoe oeroude symbolen uiteindelijk op tarotkaarten terecht zijn gekomen. Het is de combinatie van symbolen op de kaarten die vervolgens de betekenis van de kaart aangeven. Omdat symbolen vanuit ons eigen onbewuste opwellen en in onze dromen verschijnen, kunnen we tarotkaarten ook gebruiken als vervangers van dromen, als aanvulling op onze dromen, en er mee werken als spiegels van ons onbewuste.

In de eerste helft van dit jaar gaan we vooral bezig zijn met alles rond symbolen, de tweede helft van het jaar gaan we actief met de kaarten aan de slag en werken met verschillende soorten leggingen om tendensen te duiden en als middel om inzicht te krijgen. Studenten kunnen hiervoor eigen leggingen en vragen inleveren om als voorbeeld in de lessen te worden behandeld.

Toelichting

Dit 4e jaar van de opleiding is een zelfstandig jaar en een afgerond geheel. Omdat het een aanvullend cursusjaar is op onze Jung-opleiding, verwachten wij dat de student vertrouwd is met de basisbegrippen uit de Jungiaanse psychologie.

Het 4e jaar wordt eenmaal in de twee jaar gegeven. Het is een intensief jaar, waarin de lessen eenmaal in de twee weken op donderdagochtend worden gegeven. In totaal zijn er 16 klassikale lessen van drie uur.
De klassikale lessen zullen tegelijkertijd ook online gevolgd kunnen worden. Hierover krijgen studenten tijdig informatie.

Symboliek
Symboliek van dromen en imaginaties speelt in de Jungiaanse psychologie een bijzonder belangrijke rol, zowel individuele als collectieve symboliek, reden waarom Jung ook mythen, legenden, alchemie, folklore, sprookjes en andere collectieve uitingen van het onbewuste als volwaardige uitingen van onbewuste kennis in zijn onderzoek en zijn praktijk betrok. Vormen waarin diepere kennis symbolisch is weergegeven vinden we ook op allerlei afbeeldingen, die variëren van rotsschilderingen tot aan symbolische schilderijen en kaarten.
Een bijzondere vorm daarvan is de Tarot, waarvan we verschillende soorten kennen, en er komen ook steeds nieuwe varianten bij. Een symbolisch zeer authentieke Tarot is die van Waite, die in de afbeeldingen (gemaakt door Pamela Coleman Smith op aanwijzingen van Waite) zijn uitgebreide kennis van de eeuwenoude symboliek neer liet leggen.
Door de tekeningen op de kaarten te analyseren kunnen we een enorme hoeveelheid diepe symboliek ontwaren. De betekenis daarvan helpt niet alleen om de Tarot zelf beter te hanteren, het blijkt ook een geweldig instrument te zijn voor het vergroten van inzicht in jezelf en in de situatie waarin je je bevindt (en als je voor anderen legt: in welk proces die ander innerlijk zit). Door met die veelheid aan symbolen bezig te zijn zul je ook zelf een groeiproces doormaken. Dat vereist echter dat je met de kaarten en met de symboliek ervan bezig bent op een manier die niet makkelijk meer in een boek 6is weer te geven.
Symboliek luistert zowel naar analyse als naar speelsheid. In deze aanvullende opleiding gaan we dan ook zowel diep op de symboliek en de talloze diepere samenhangen in, als zelf werken met de Tarot om de uitwerking van de symboliek in het leven van alledag zelf te ervaren.

Tarot.
De Tarot wordt vaak als voorspelsysteem gezien. Het is echter veel meer dan dat. Het is een symbolische wegwijzer in psyche en materie, en wanneer je de symboliek snapt, kun je er als vanzelf ook mee voorspellen, net als je kunt begrijpen wat er staat te gebeuren wanneer je je dromen begrijpt. Het is een bijzondere vorm van werken met het onbewuste, en ook een geweldig instrument om aanvullende inzichten te krijgen in je dromen.

Opzet:
Net als in het tweede jaar van de Jung-opleiding, ‘Werken met het Onbewuste’, zal een deel van dit vierde jaar uit overdracht van informatie bestaan en een deel uit het verwerken van persoonlijke ervaringen als gevolg van het werken met symboliek.
De eerste helft van de cursus zal bestaan uit een diepe duik in het wezen van symbolen, van hun vroegste ontstaan tot hun werking in de mens. Dit wordt aanschouwelijk gemaakt aan de hand van symbolen op tarotkaarten, en gecombineerd met praktische aanwijzingen.
De tweede helft van de cursus is praktijkgericht en gaan we met verschillende duidingssystemen aan de slag aan de hand van door studenten ingeleverde vragen en legpatronen.

Aan bod zullen komen :

  • De Grote Arcana en de Kleine Arcana: hun verschillen en hoe ze elkaar aanvullen.
  • Afzonderlijke symbolen op de kaarten van de Grote Arcana, hun betekenis en achtergrond.
  • De kaarten als uiting van samengestelde symbolen.
  • De verbanden tussen de verschillende kaarten op grond van symbolische thema’s en de diepere dynamiek die daardoor wordt blootgelegd.
  • ‘Symbolisch kijken’ in het leven van alledag.
  • Het werken met de kaarten: eigen gevoelens en associaties, tekenen en kleuren, het trekken van dagkaarten, het werken met kaarten voor anderen, etc.

Er is uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.
Aangezien we in dit cursusjaar heel veel gaan doen en we meteen de diepte in gaan, is het belangrijk dat je al vroeg in het cursusjaar het boek “De Tarot als Levensweg” (Uitgeverij Symbolon) hebt gelezen. We gaan werken met de Tarot van Waite. Deze is in verschillende formaten te verkrijgen, van heel klein tot zeer groot en er is zelfs een luxe uitgave van de kaarten met goud op snee zijkanten. Boek en kaarten zijn ook via boekhandel Symbolon, verbonden met de school; voor bestellingen: www.symbolon.biz

Praktische Informatie:

lesdata: eenmaal in de veertien dagen op donderdagochtend; nieuwe cursus start in september 2025.
lestijden: van 10:30 – 13:30 uur
lesadres: Amsterdamseweg 156, 1182 HK  Amstelveen
lesruimte open: vanaf 10.00 uur

Literatuur: Literatuur Tarot- 2021

Boek ‘De Tarot als Levensweg’: in de eerste druk met rode kaft op pag. 53-56 is rond de afbeeldingen een heel klein stukje tekst weggevallen; hier is een PDF met de volledige tekst: Tarot blz. 53 en 56 compleet.  In de nieuwste druk is dat hersteld.