Cyclus Mens en Maatschappij

Mens en Maatschappij

Als individu zijn we deel van een familie, van groepen en van de maatschappij. Wat binnen al die structuren gebeurt is afhankelijk van tal van dynamieken, maar uiteindelijk komt het steeds weer neer op de psyche van de afzonderlijke mens. We leven in een tijd waarin heel veel in beweging is, en waarin we aan het einde van langlopende historische ontwikkelingen en cycli leven. Deze cyclus is bedoeld om op basis van diepgaand historisch en psychologisch onderzoek inzicht te verschaffen in de achterliggende processen.

De nieuwste module hierin is ‘De fictie verder ontrafeld’.
Voor alle informatie over deze cyclus is een aparte website beschikbaar: https://levenalsmens.nl/

Deze cyclus bestaat uit een aantal afzonderlijke modules die elk op zich staan, maar tezamen een groter beeld schetsen:

Karen: Door puur naar de feiten te kijken op een veelheid aan gebieden, zoals politiek, economie, geld, tot en met hersenonderzoek en psychologie, kom je tot onverwachte en niet zelden onthutsende inzichten; elk spoor dat ik volgde leidde tot een ander beeld dan wat je in de media hoort. Combineer je al die beelden, dan ziet de werkelijkheid er heel anders uit. Die werkelijkheid wil ik stap voor stap in de afzonderlijke modules van deze cyclus laten zien, zonder dat ik me met welke complottheorie dan ook inlaat. Alles is feitelijk onderbouwd en van alles worden de literatuurreferenties en links gegeven.

Elke module is een eenheid in zich en kan afzonderlijk gevolgd worden.

Voor deelnemers aan de module ‘Niets is wat het lijkt’ en/of ‘De fictie verder ontrafeld’ is er een besloten Telegram-kanaal om vragen te stellen en een apart kanaal voor onderling contact. Informatie hierover wordt bij de module gegeven.

Informatie over de Cyclus Mens en Maatschappij: 06 57 25 41 50
email: levenalsmens@proton.me