Na de studie: de ACG

DE ACHERNAR CONTACT GROEP

Zin om na je studie in groepsverband bepaalde thema’s (verder) te bestuderen, informatie en kennis uit te wisselen en te discussiëren?  Dat kan bij de Achernar Contact Groep, een vereniging speciaal voor oud Achernar-studenten, waar je op je eigen niveau samen met anderen lekker met astrologie bezig kunt blijven. We hebben een aantal activiteiten:

WERKGROEPEN
Binnen de ACG is het mogelijk om samen met anderen een werk- of studiegroep op te zetten om een bepaald thema of idee te bestuderen. Je kunt er zelf een opzetten, of als er een bestaande werkgroep is, je daarbij aansluiten. Het aantal werkgroepen is wisselend, dat is afhankelijk van de initiatieven van de leden zelf. Uiteraard kun je ook zonder een officiële werkgroep te hebben met mede-leden lekker met astrologie bezig zijn of een onderwerp uitdiepen.

DE LEDENDAG EN BIJEENKOMSTEN
Eenmaal in het jaar hebben we de jaarvergadering van de vereniging, die we combineren met een of meer thema’s die die dag onder de loep genomen worden. Het onderwerp is door de A.C.G.-leden op de vorige bijeenkomst gekozen en een of meer ACG-leden bereiden dit thema voor. Leuke gevallenstudies, leuke voorbeelden, astrologische vragen, ze komen nu allemaal naar voren en kunnen aanleiding zijn tot een levendige inhoudelijke discussie. Dat heeft in het verleden al meermalen tot een stimulerende en leuke uitwisseling geleid. Op de ledendag en op bijeenkomsten is er ook ruime gelegenheid voor onderlinge contacten.

DE THEMADAG
Eenmaal per jaar komen alle leden een hele zaterdag bij elkaar om gezamenlijk met een thema bezig te zijn, intens en leerzaam.  Het is heerlijk om open inzichten én gevoelens te kunnen delen over belangrijke onderwerpen. Elk jaar is er een ander onderwerp, waarbij we rekening houden met verzoeken van de leden. Aan de themadag kan iedereen die dat wil een bijdrage leveren en meewerken. Een themadag kan ook worden ingevuld door een buitenlandse astroloog, voor de komende jaren hebben een aantal gerenommeerde astrologen toegezegd.

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt € 45,- per jaar.  Daarvoor heb je vrij toegang tot alle activiteiten.

Wanneer de ACG iets heel speciaals organiseert, kan een kleine extra bijdrage gevraagd worden. Dat is tot nu toe nog niet nodig geweest.            

Wil je lid worden? Bij Femke Groenhof kun je alle informatie krijgen en je opgeven.

Graag tot ziens bij de A.C.G.!

Secretariaat:
Femke Groenhof,
Robert Stolzhof 129,
1628 XA Hoorn,

email: secretariaatacg@gmail.com