Na de studie: de ACG

DE ACHERNAR CONTACT GROEP

Wie zijn wij?
Als je gegrepen bent door de astrologie wil je na een opleiding graag verder. Dat is wat we wilden na de opleiding bij Stichting Achernar, nu de Academie voor Toegepaste Astrologie. Want één ding hadden de inspirerende lessen van Karen ons duidelijk gemaakt: Er is in de astrologie nog zoveel te ontdekken en uit te diepen en daaraan is zoveel plezier te beleven vooral als je dat samen met gelijkgestemden kunt doen. Daarom is in 1994 de ACG in het leven geroepen. Een vereniging van oud Achernar-, en nu ook Academiestudenten, die met elkaar actief met astrologie bezig zijn.   

Wat doen we?
We organiseren op 3 zaterdagen per jaar bijeenkomsten in de lesruimte van de Academie voor Toegepaste Astrologie, Amsterdamseweg 156, 1182 HK Amstelveen. Daar worden lezingen gegeven door Nederlandse astrologen waaronder ook andere ACG leden, die eventueel ook online gevolgd kunnen worden. 1x per jaar nodigen we een bekende buitenlandse spreker uit voor een onlinebijeenkomst; we hebben op die manier al leerzame workshops gehad van onder andere Lynn Bell, Bernadet Brady en Melanie Reinhart. De bijeenkomsten starten om 10.30 en eindigen doorgaans rond 16.15.
Daarnaast kunnen leden werkgroepjes vormen die samen een astrologisch thema bestuderen zoals  vaste sterren, het 8e huis, solaren, geoastrologie etc. Regelmatig kwamen hier interessante presentaties uit voort en werden de sprekers uitgenodigd voor landelijke astrologencongressen. Op dit moment is een duidingsgroep actief; we verwelkomen elk initiatief voor andere thema’s.
Verder houden we, zoals dat een vereniging betaamt, jaarlijks in februari of maart een algemene leden – of jaarvergadering, die ongeveer een uur van het zaterdagprogramma in beslag neemt.
Tevens komt er drie maal per jaar een nieuwsbrief uit met een inleiding op de komende lezing, een verslag van de voorgaande en de agenda voor het komende jaar plus eventuele mededelingen van het bestuur.
Tenslotte hebben we nog een besloten facebook groep waarop leden informatie over de ACG kunnen vinden en hun astrologische ervaringen kunnen delen. 

Wie kan lid worden?
Iedereen die de vroegere 4 jarige opleiding bij Stichting Achernar gevolgd heeft of de huidige modules 102, 103, 104 en 201 bij de Academie voor Toegepaste Astrologie heeft afgerond, is van harte welkom bij de ACG. Je beschikt dan zeker over de benodigde kennis om deel te kunnen nemen aan werkgroepjes en bijeenkomsten.
Voor studenten die verwachten binnen een jaar aan deze vereisten te voldoen staat een aspirant lidmaatschap open voor de helft van het contributiebedrag. Je kunt dan ook deelnemen aan bijv. de duidingsgroep en zo je duidingsvaardigheden trainen.   

Wat zijn de kosten?
De contributie bedraagt €45 per jaar.   

Wil je lid worden van de ACG of wil je daar meer over weten? 
Neem dan contact op met het secretariaat van de ACG:

Femke Groenhof
secretariaatacg@gmail.com