Workshops

Workshop in de school:

  • Berekenen en tekenen van de horoscoop – herfst 2017, 3 ochtenden van 10:30 – 13:30. Zie informatie module 1.01. 

In voorbereiding:

  • Onze huidige tijd: wat zeggen de astrologie en de jungiaanse psychologie daarover? Nadere informatie en datum volgen.

In de planning staan nog de volgende workshops:

  • workshop Elementen en Kruizen, 18 mei 2017, zie module 103
  • Masterclass jodfiguur en ongeaspecteerde planeten – deze zal worden herhaald, een datum is nog niet vastgesteld.
  • Financiële astrologie – wordt herhaald, datum nog niet vastgesteld
  • Workshop Tijdbeelden en ontwikkelingen – wordt herhaald, datum nog niet vastgesteld.
  • Workshop Het Achtste Huis – wordt herhaald, datum nog niet vastgesteld.
  • Workshop Het Twaalfde Huis – wordt herhaald, datum nog niet vastgesteld.

Algemeen

Stichting Achernar®  organiseert regelmatig workshops die bedoeld zijn als een verdere uitdieping van bepaalde duidingsfacetten of astrologische thema’s. Beroepsstudenten wordt van harte aanbevolen deze te volgen, aangezien ze een belangrijke aanvulling op het lesprogramma vormen. In principe zijn de workshops voor alle cursisten toegankelijk en kunnen ook geïnteresseerden van buiten de school deelnemen, mits er plaats is.
Daarnaast organiseren wij in samenwerking met de Academie voor Toegepaste Astrologie ook workshops die geheel online zijn te volgen: zie de knop Online Workshops.
Bij vrijwel alle workshops gaan we er van uit dat de cursist ten minste de onderdelen tot en met Analyse heeft doorlopen. Voor sommige workshops wordt ook kennis van progressiesystemen verondersteld.

Elk jaar worden er één of twee workshops gegeven. De onderwerpen zijn afwisselend. Sommige workshops bestaan uit twee ochtenden, sommige uit een hele dag. Wanneer blijkt dat bij studenten een bepaald thema sterk in de belangstelling staat en er vraag is naar een verdieping, zullen we proberen om over dat thema een workshop te organiseren, hetzij met een docent van binnen de school, hetzij door iemand van buiten of uit het buitenland te vragen.