Inschrijven

Opleidingen:
U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven voor al onze opleidingen; voor de verschillende opleidingen kunt u het bijbehorende inschrijfformulier onder de tab Inschrijven invullen.

Wanneer u zich inschrijft doet u dat voor de gehele opleiding. Voor Stichting Odrerir is dit drie jaar (de basisopleiding); voor de drie verdiepingsjaren moet apart ingeschreven worden. Uiteraard kunt u tussentijds opzeggen. Voor de Academie voor Toegepaste Astrologie loopt de inschrijving door totdat wij een opzegging hebben ontvangen.

Voor de inschrijving aan de opleiding geldt dat u, nadat u zich heeft ingeschreven, hetzij via het online inschrijfformulier, hetzij per post, nog 14 dagen bedenktijd heeft en kunt annuleren. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, per post of per email. Peildatum is datum poststempel dan wel datum versturen email. U krijgt van ons altijd een bevestiging van uw opzegging als bewijs dat wij uw opzegging ontvangen en verwerkt hebben.

Door het inschrijfformulier online in te vullen verklaart de aankomend student akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden, en op de hoogte te zijn van de onderwijsopzet en de examenregeling.

Workshops en modules:
Opgeven is eenvoudig: vul onder de tab Inschrijfformulier Workshop of Inschrijfformulier Module Astrologie het formulier in.

Wanneer door niet voorziene omstandigheden een activiteit of opleidingsjaar niet door kan gaan, kan Stichting Achernar, Stichting Odrerir of de Academie voor Toegepaste Astrologie besluiten tot uitstel van aanvang van deze activiteit of dit jaar, of tot annulering. Direct na een besluit hierover worden de betrokken studenten ingelicht. In geval van annulering worden de reeds betaalde cursusgelden binnen drie weken teruggestort.

Mocht om welke reden dan ook het invullen via de site niet lukken, dan kunt u een email sturen met uw gegevens en de opleiding, module of workshop waarvoor u zich opgeeft naar het secretariaat info@asfaloth.nl. Wij helpen u dan verder.

PDF met onze Algemene Voorwaarden: Asfaloth BV Algemene Voorwaarden

Voor onze privacyverklaring: zie de tab onderaan deze site.